Powoli
tłumaczenie Krzysztof Brański

Zwalniam melodię
Za szybkiej nigdy nie lubiłem
Ty chcesz tam dotrzeć już
Mnie się tak nie spieszy

I to nie dlatego, że jestem stary
Nic do tego nie ma moje życie
Zawsze lubiłem powoli
Mama mi to mówiła

Zawiązuję sznurowadła
Lecz nie chce mi się biec
Będę tam kiedy będę
Nie potrzebuję wystrzału

I to nie dlatego, że jestem stary
To nie przez to umieranie
Zawsze lubiłem powoli
We krwi to przecież mam

Zawsze lubiłem powoli
Szybkość nie wchodziła w grę
A ty już musisz iść
Ja nigdzie się nie ruszam

To nie dlatego, że jestem stary
I nie dlatego, że jestem martwy
Zawsze lubiłem powoli
Mama mi to mówiła

Ty ruszasz się tak szybko
Twoje zwroty są wyrachowane
Pozwól mi złapać oddech
Myślałem, że mamy całą noc

Po co tak się spieszyć
Pożyjmy trochę chwilą
Weekend na twych ustach
Życie w twoich oczach

Zwalniam melodię
Za szybkiej nigdy nie lubiłem
Ty chcesz być tam już
Mnie się tak nie spieszy

Kochanie, pozwól mi odejść
Oni chcą byś wróciła do miasta
Jeśli, aż tak chcieliby wiedzieć
Powiedz, że zwolniłem kroku


 

Slow
Leonard Cohen / Patrick Leonard

I’m slowing down the tune
I never liked it fast
You want to get there soon
I want to get there last

It’s not because I’m old
It’s not the life I led
I always liked it slow
That’s what my momma said

I’m lacing up my shoe
But I don’t want to run
I’ll get here when I do
Don’t need no starting gun

It’s not because I’m old
It’s not what dying does
I always liked it slow
Slow is in my blood

I always liked it slow:
I never liked it fast
With you it’s got to go:
With me it’s got to last

It’s not because I’m old
It’s not because I’m dead
I always liked it slow
That’s what my momma said

All your moves are swift
All your turns are tight
Let me catch my breath
I thought we had all night

I like to take my time
I like to linger as it flies
A weekend on your lips
A lifetime in your eyes

I’m slowing down the tune
I never liked it fast
You want to get there soon
I want to get there last

So baby let me go
You’re wanted back in town
In case they want to know
I’m just trying to slow it down

 

Prawie jak blues
tłumaczenie Daniel Wyszogrodzki

Widziałem głodujących

Morderstwa i gwałty
Płonące wioski
I uciekających ludzi
Nie umiałem spojrzeć im w oczy
Gapiłem się na własne buty
To była trucizna, tragedia
To było prawie jak blues
Prawie jak blues

Musiałem trochę umrzeć
Pomiędzy zbrodniczymi intrygami
A kiedy przestanę myśleć
Będę musiał umrzeć na całego
Wszędzie tortury i zabójstwa
I moje niedobre recenzje
Wojna, zaginione dzieci, Panie
To jest prawie jak blues
Prawie jak blues

Zamroziłem serce
Aby nie wdała się zgnilizna
Ojciec mówi, że jestem wybrany
Matka mówi, że nie
Wysłuchałem ich opowieści
O Cyganach i Żydach
Była ciekawa, wcale nie nudna
Była prawie jak blues
Prawie jak blues

Nie ma B-ga w niebie
Nie ma piekła pod nami
Tak mówi wielki profesor
Znawca całej wiedzy
Ale dostałem zaproszenie
Którego grzesznik nie może odrzucić
Bo jest prawie jak zbawienie
Jest prawie jak blues
Prawie jak blues

Almost Like The Blues
Leonard Cohen / Patrick Leonard

I saw some people starving

There was murder, there was rape
Their villages were burning
They were trying to escape
I couldn’t meet their glances

I was staring at my shoes
It was acid, it was tragic
It was almost like the blues
It was almost like the blues

I have to die a little

between each murderous plot
and when I’m finished thinking
I have to die a lot
There’s torture, and there’s killing

and there’s all my bad reviews
The war, the children missing, lord
It’s almost like the blues
It’s almost like the blues

Though I let my heart get frozen

to keep away the rot
my father says I’m chosen
my mother says I’m not
I listened to their story

of the gypsies and the Jews
It was good, it wasn’t boring
It was almost like the blues
It was almost like the blues

There is no G-d in heaven

There is no hell below
So says the great professor
of all there is to know
But I’ve had the invitation

that a sinner can’t refuse
It’s almost like salvation
It’s almost like the blues
It’s almost like the blues
 

Samson w Nowym Orleanie
tłumaczenie Krzysztof Brański

Mówiłaś, że jesteś ze mną
Mówiłaś, że jesteśmy przyjaciółmi
Czy ty to miasto kochasz naprawdę?
Czy tylko udajesz?

Mówiłaś, że kochasz jego sekrety
I ukryte wolności
Że jest lepsze od Ameryki
Przynajmniej tak słyszałem

Dziwiłaś się jak to mogło się stać
Pytałaś jak to możliwe
Wszystkie szczątki zniesławione
Na moście nędzy

My błagaliśmy o miłosierdzie
Z dna wądołu
Czy nasze modlitwy były, aż tak gówno warte
Że Syn odrzucił je?

Więc, zbierzcie się zabójcy
Których powiło to miasto
Postawcie mnie przy filarach
Niechaj zburzę tę świątynię

Król dobry i wyniosły
Nosi krwawą koronę
Przywiążcie mnie do kolumn
Niechaj zburzę tę świątynię

Dziwiłaś się jak to mogło się stać
Pytałaś jak to możliwe
Łańcuchy zeszły z nieba
Rozpętały się wielkie burze

Są jeszcze inne odpowiedzi
Które z pewnością są prawdziwie
Ja jestem oślepiony śmiercią i gniewem
Dla ciebie nie ma tu miejsca

I kobieta jest też w oknie
I jest łóżko w Tinsel Town
Napiszę już po wszystkim
Najpierw zburzę tę świątynię
 

Samson In New Orleans
Leonard Cohen/ Patrick Leonard

You said that you were with me
You said you were my friend
Did you really love the city
Or did you just pretend

You said you loved her secrets
And her freedoms hid away
She was better than America
That’s what I heard you say

You said how could this happen
You said how can this be
The remnant all dishonored
On the bridge of misery

And we who cried for mercy
From the bottom of the pit
Was our prayer so damn unworthy
The Son rejected it?

So gather up the killers
Get everyone in town
Stand me by those pillars
Let me take this temple down

The king so kind and solemn
He wears a bloody crown
So stand me by that column
Let me take this temple down

You said how could this happen
You said how can this be
The chains are gone from heaven
The storms are wild and free

There’s other ways to answer
That certainly is true
Me, I’m blind with death and anger
And that’s no place for you

There’s a woman in the window
And a bed in Tinsel Town
I’ll write you when it’s over
Let me take this temple down
 

Ulica
tłumaczenie Krzysztof Brański

Byłem twym pijakiem ulubionym
Przecież z kogoś musiałaś się śmiać
Szczęście biegło jak szalone
Zostawiło potem nas
Mundur wnet ubrałaś swój
Do walk w wojnie domowej
Byłaś tak piękna, że nie obchodziło mnie
Po której walczysz stronie

Nic nie było takie proste
Kiedy odjechałaś hen
Lecz zostawmy tą historię
Na kolejny deszczu dzień
Wiem, że to jest wieki ciężar
Gdy nakręcasz go przez noc
Niektórzy mówią, że jest pusty
Lecz nie jest lekki, wiesz już to

Zostawiłaś mnie z talerzami
Od dziecka odwróciłaś twarz
Związałaś się z bojówkami
I przywdziałaś ich kamuflaż
Mówiłaś, że jesteśmy równi
Więc pozwól z tobą maszerować
Jak ktoś extra w sequelu
W starych barwach narodowych

Kochanie, nie ignoruj mnie
Byliśmy palaczami, przyjaciółmi
Zapomnij tą historię
O zdradzie i o zemście
Widziałem Ducha Kultury
Na nadgarstku miał numery
Salutował nowej konkluzji
Którą myśmy przeoczyli

Płakałem za tobą dziś rano
I zapłaczę kiedyś znów
Ale, że nie kontroluję smutku
Nie wiem kiedy zrobię to
Mogą dać nam wino, róże
I magnum szampana
Lecz my nigdy, tak przenigdy już
Nie będziemy pijani, aż tak

Impreza skończona
Lecz na nogach wylądowałem
Będę stać na rogu gdzie
Ulica zwykła być
 

A Street
Leonard Cohen/ Patrick Leonard

I used to be your favorite drunk
Good for one more laugh
Then we both ran out of luck
Luck was all we ever had
You put on a uniform
To fight the Civil War
You looked so good I didn’t care
What side you’re fighting for

It wasn’t all that easy
When you up and walked away
But I’ll save that little story
For another rainy day
I know the burden’s heavy
As you wheel it through the night
Some people say it’s empty
But that don’t mean it’s light

You left me with the dishes
And a baby in the bath
You’re tight with the militias
You wear their camouflage
You always said we’re equal
So let me march with you
Just an extra in the sequel
To the old red white and blue

Baby don’t ignore me
We were smokers we were friends
Forget that tired story
Of betrayal and revenge
I see the Ghost of Culture
With numbers on his wrist
Salute some new conclusion
Which all of us have missed

I cried for you this morning
And I’ll cry for you again
But I’m not in charge of sorrow
So please don’t ask me when
There may be wine and roses
And magnums of champagne
But we’ll never no we’ll never
Ever be that drunk again

The party’s over
But I’ve landed on my feet
I’ll be standing on this corner
Where there used to be a street

 

Czy kiedykolwiek kochałem ciebie
tłumaczenie Krzysztof Brański

Czy kiedykolwiek Cię kochałem?
Czy potrzebowałem?
Czy o Ciebie walczyłem?
Czy kiedykolwiek chciałem?

Czy cię zostawiłem?
Czy byłem w stanie?
Czy wciąż się pochylamy
Nad tym stołem starym?

Czy kiedykolwiek Cię kochałem?...

Czy to się kiedyś rozliczy?
Czy się kiedyś skończy?
A co jeśli wciąż leje
W listopadzie?

Kwitną drzewa cytrynowe
Przekwitają migdałowce
Czy kiedykolwiek mogłem
Cię kochać na zawsze?

Czy to się kiedyś rozliczy?
Czy się kiedyś skończy?
A co jeśli wciąż leje
W listopadzie?


Kwitną drzewa cytrynowe
Przekwitają migdałowce
Jest wiosna i lato
I zima jest zawsze


Czy kiedykolwiek Cię kochałem?
To już nie ma znaczenia
Czy o Ciebie walczyłem?
Odpowiedź jest zbędna

Czy cię zostawiłem?
Czy byłem w stanie?
Czy wciąż się pochylamy
Nad tym stołem starym?

Czy kiedykolwiek Cię kochałem?...

Did I Ever Love You
Leonard Cohen/ Patrick Leonard

Did I ever love you
Did I ever need you
Did I ever fight you
Did I ever want to

Did I ever leave you
Was I ever able
Are we still leaning
Across the old table

Did I ever love you...

Was it ever settled
Was it ever over
And is it still raining
Back in November

The lemon trees blossom
The almond trees whither
Was I ever someone
Who could love you forever

Was it ever settled
Was it ever over
And is it still raining
Back in November

The lemon trees blossom
The almond trees whither
It’s Spring and it’s Summer
And it’s Winter forever


Did I ever love you
Does it really matter
Did I ever fight you
You don’t need to answer

Did I ever leave you
Was I ever able
Are we still leaning
Across the old table

Did I ever love you...
 

Tyś ma
tłumaczenie Krzysztof Brański

Nie było trudno kochać Cię
Próbować także nie
Nie było trudno kochać Cię
Próbować także nie
Trzymałem cię przez chwilę, tak
Tyś ma, tyś ma, tyś ma

Odwiozłem Cię na stację
O powód nie pytając
Odwiozłem Cię na stację
O powód nie pytając
Trzymałem cię przez chwilę, tak
Tyś ma, tyś ma, tyś ma

Machali do Cię chłopcy
Próbując wpaść ci w oko
Machali do Cię chłopcy
Próbując wpaść ci w oko
Trzymałem cię przez chwilę, tak
Tyś ma, tyś ma, tyś ma

Nie było trudno kochać Cię
Próbować także nie
Nie było trudno kochać Cię
Próbować także nie
Trzymałem cię przez chwilę, tak
Tyś ma, tyś ma, tyś ma
 

My Oh My
Leonard Cohen/ Patrick Leonard

Wasn’t hard to love you
Didn’t have to try
Wasn’t hard to love you
Didn’t have to try
Held you for a little while
My Oh My Oh My

Drove you to the station
Never asked you why
Drove you to the station
Never asked you why
Held you for a little while
My Oh My Oh My

All the boys are waving
Trying to catch your eye
All the boys are waving
Trying to catch your eye
Held you for a little while
My Oh My Oh My

Wasn’t hard to love you
Didn’t have to try
Wasn’t hard to love you
Didn’t have to try
Held you for a little while
My Oh My Oh My
 

Mniejsza o to
tłumaczenie Daniel Wyszogrodzki

Wojna przegrana
Traktat podpisany
Nie złapali mnie
Przekroczyłem linię

Nie złapali mnie
Choć wielu próbowało
Żyję pomiędzy wami
W przebraniu

Musiałem zostawić
Za sobą własne życie
Wykopałem kilka grobów
Których nigdy nie znajdziecie

Historię opowiada się
Faktami i kłamstwami
Miałem kiedyś nazwisko
Ale mniejsza o to

Mniejsza o to
Mniejsza o to
Wojna przegrana
Traktat podpisany

Jest prawda, która żyje
I prawda, która umiera
Nie wiem, o jaką chodzi
Więc mniejsza o to


Wasze zwycięstwo
Było tak zupełne
Że niektórzy z was
Postanowili zachować

Zapis naszych
Małych istnień
Ubrań, jakie nosiliśmy
Naszych łyżek i noży

Gier losowych
W jakie grali nasi żołnierze
Kamieni, które obrabialiśmy
Układanych przez nas piosenek

I prawa pokoju
Które przyjmuje że
Mąż przewodzi
Żona rozkazuje

A wszystko to
Są manifestacje
Słodkiej Obojętności, którą
Niektórzy nazywają Miłością

Wzniosłej Obojętności
Przez niektórych nazywanej Losem
Ale mieliśmy też Imiona
Bardziej intymne

Imiona tak głębokie
Imiona tak prawdziwe
Że były dla mnie krwią
A dla ciebie pyłem

Nie ma potrzeby
Aby to przetrwało
Jest prawda, która żyje
I prawda, która umiera

Mniejsza o to
Mniejsza o to
Żyję życiem
Które porzuciłem

Jest prawda, która żyje…

Nie mogłem zabijać
Tak jak wy zabijacie
Nie potrafiłem nienawidzić
Próbowałem i poniosłem porażkę

Wydałaś mnie
A przynajmniej usiłowałaś
Trzymasz ich stronę
Choć nimi pogardzasz

To było twoje serce
Ten rój much
To były twoje usta
Ta misa kłamstw

Dobrze im służysz
Nie dziwi mnie to
Jesteś z tej samej
Gliny, co oni

Mniejsza o to
Mniejsza o to
Historię opowiada się
Faktami i kłamstwami
A świat należy do ciebie
Więc mniejsza o to

Mniejsza o to
Mniejsza o to
Żyję życiem
Które porzuciłem

Żyję do pełna
Żyję na całego
Trwam przez pokłady czasu
Których nie rozdzielisz

Jest tu moja kobieta
A także moje dzieci
Ich groby są bezpieczne
Od takich duchów jak ty

Głęboko tam
Gdzie splatają się korzenie
Żyję życiem
Które porzuciłem
 

Nevermind
Leonard Cohen / Patrick Leonard

The war was lost
The treaty signed
I was not caught
I crossed the line

I was not caught
Though many tried
I live among you
Well disguised

I had to leave
My life behind
I dug some graves
You’ll never find

The story’s told
With facts and lies
I had a name
But never mind

Never mind
Never mind
The war was lost
The treaty signed

There’s truth that lives
And truth that dies
I don’t know which
So never mind


Your victory
Was so complete
That some among you
Thought to keep

A record of
Our little lives
The clothes we wore
Our spoons our knives

The games of luck
Our soldiers played
The stones we cut
The songs we made

Our law of peace
Which understands
A husband leads
A wife commands

And all of this
Expressions of
The Sweet Indifference
Some call Love

The High Indifference
Some call Fate
But we had Names
More intimate

Names so deep and
Names so true
They’re blood to me
They’re dust to you

There is no need
That this survive
There’s truth that lives
And truth that dies

Never mind
Never mind
I live the life
I left behind

There’s truth that lives...

I could not kill
The way you kill
I could not hate
I tried I failed

You turned me in
At least you tried
You side with them
Whom you despise

This was your heart
This swarm of flies
This was once your mouth
This bowl of lies

You serve them well
I’m not surprised
You’re of their kin
You’re of their kind

Never mind
Never mind
The story’s told
With facts and lies
You own the world
So never mind

Never mind
Never mind
I live the life
I left behind

I live it full
I live it wide
Through layers of time
You can’t divide

My woman’s here
My children too
Their graves are safe
From ghosts like you

In places deep
With roots entwined
I live the life
I left behind
 

Urodzony w łańcuchach
tłumaczenie Krzysztof Brański

Zostałem zrodzony w łańcuchach
lecz zabrany z Egiptu
Zobowiązany do ciężaru,
ale ciężar ten wzrastał
O Panie nie mogę dłużej
utrzymywać tego sekretu
Błogosławione imię,
sławione imię.

Uciekłem na skraj
potężnego morza boleści
Tropiony przez okrutne armie
ciemnego reżimu
Lecz fale rozstąpiły się
i moja dusza zastała nietknięta
Poza Egiptem,
poza snem Faraona.

Słowo słów,
miara wszystkich miar
Błogosławione imię,
niech będzie błogosławione imię
Wypalone litery
w moim sercu
To wszystko co wiem,
nie znam reszty

Myślałem, że moja dusza jest jałowa,
gdy usłyszałem że zechcesz mnie użyć
Zbliżyłem się,
ale moje życie się nie zmieniło
Lecz wtedy pokazałeś mi
swoją ranę
Każdy atom
wskazywał na to samo.

Zgubiłem się na drodze,
twa miłość sprawiała, że byłem zmieszany
I wszyscy nauczyciele mówili mi,
że powinienem się obwiniać
Ale z powodu armii?
postawy?
złudy?
Rozkosze nieznanie jednoczą imię

Słowo słów, ...

Słyszałem obnażoną duszę
w komnatach tęsknoty
Jak osładzający gorzki trunek
w bursztynowej filiżance
Ach, ale wszystkie
drabiny nocy upadły
Teraz tylko ciemność,
potęgująca tęsknotę.

Słowo słów,...
 

Born In Chains
Leonard Cohen

I was born in chains
But I was taken out of Egypt
I was bound to a burden
But the burden it was raised
Lord I can no longer
Keep this secret
Blessed is the Name
The Name be praised

I fled to the edge
Of the Mighty Sea of Sorrow
Pursued by the riders
Of a cruel and dark regime
But the waters parted
And my soul crossed over
Out of Egypt
Out of Pharaoh’s dream

Word of Words
And Measure of all Measures
Blessed is the Name
The Name be blessed
Written on my heart
In burning Letters
That’s all I know
I cannot read the rest


I was idle with my soul
When I heard that you could use me
I followed very closely
My life remained the same
But then you showed me
Where you had been wounded
In every atom
Broken is the Name

I was alone on the road
Your Love was so confusing
And all my teachers told me
That I had myself to blame
But in the Grip
Of Sensual Illusion
A sweet unknowing
Unified the Name

Word of Words...

I’ve heard the soul unfolds
In the chambers of its longing
And the bitter liquor sweetens
In the hammered cup
But all the Ladders
Of the Night have fallen
Only darkness now
To lift the Longing up

Word of Words...
 

Sprawiłaś, że śpiewam
tłumaczenie Daniel Wyszogrodzki

Sprawiłaś, że śpiewam
Chociaż wieści są niewesołe
Sprawiłaś, że śpiewam
Jedyną piosenkę, jaką znam

Sprawiłaś, że śpiewam
Od czasu, kiedy wyschła rzeka
Sprawiłaś, że myślę o miejscach
W których moglibyśmy się schronić

Sprawiłaś, że śpiewam
Chociaż świat przeminął
Sprawiłaś, że uważam
Iż warto ciągnąć dalej

Sprawiłaś, że śpiewam
Chociaż wszystko wygląda ponuro
Sprawiłaś, że śpiewam
Hymn Alleluja

Sprawiłaś, że śpiewam
Jak skazaniec w więzieniu
Sprawiłaś, że śpiewam jakby
Moje ułaskawienie szło już pocztą

Sprawiłaś, że pragnę
Aby nasza mała miłość przetrwała
Sprawiłaś, że rozumuję
Jak ludzie czasu minionego

You Got Me Singing
Leonard Cohen / Patrick Leonard

You got me singing
Even tho’ the news is bad
You got me singing
The only song I ever had

You got me singing
Ever since the river died
You got me thinking
Of the places we could hide

You got me singing
Even though the world is gone
You got me thinking
I’d like to carry on

You got me singing
Even tho’ it all looks grim
You got me singing
The Hallelujah hymn

You got me singing
Like a prisoner in a jail
You got me singing
Like my pardon’s in the mail

You got me wishing
Our little love would last
You got me thinking
Like those people of the past