Nie byłem dobry zbyt Never Any Good
tłumaczenie Sebastian Korta

Nie byłem dobry zbyt
Nie byłem dobry zbyt w kochaniu Cię
Nie byłem dobry zbyt by chcieć
przydzierać się
Będziesz lepszy humor mieć
Przekreślając wreszcie mnie
Bo nie byłem dobry zbyt
Nie byłem dobry zbyt
Nie byłem dobry zbyt w kochaniu Cię

Widząc Ciebie umierałem
Życie moje w rękach Twych
I wiedziałaś że się ugnę
Na Twój najmniejszy gest
Gdzież jest mój as, mój król, mój blef
Wystarczy, dość, poddaję się
Bo nie byłem dobry zbyt
Nie byłem dobry zbyt
Nie byłem dobry zbyt w kochaniu Cię

Byłem niezły atakując gryzmołami
Całkiem niezły w podpieraniu ścian
Interesy robiąc z żywiołami
Lecz mało to
Ech mało to
Mało znaczenia dziś to ma

Nie byłem dobry zbyt w kochaniu Cię
Turystą, ceprem w łóżku twym
W pejzaż gapiącym się
Lecz nie zapomną usta me
Tych świętych wzgórz, w dolinach miejsc
Bo nie byłem dobry zbyt
Nie byłem dobry zbyt
Nie byłem dobry zbyt w kochaniu Cię

Byłem niezły atakując gryzmołami
Całkiem niezły w podpieraniu ścian
Wszystkie moje zbrodnie przeciw księżycowi
Nie chciałem ich
Nie chciałem ich
Gdyż księżyc nie powinien czuć.

Nie byłem dobry zbyt w kochaniu Cię
W czynnościach których to kobieta
Od mężczyzny chce
Będziesz lepszy humor mieć
Przekreślając wreszcie mnie
Bo nie byłem dobry zbyt
Nie byłem dobry zbyt
Nie byłem dobry zbyt w kochaniu Cię

Leonard Cohen

I was never any good at loving you
I was never any good at coming
through for you
You're going to feel much better
When you cut me loose forever
I was never any good
Never any good
I was never any good at loving you

I was dying when we met
I bet my life on you
But you called me and I folded
like you knew I'd do
You called my ace, my king, my bluff
Okay, you win, enough's enough
I was never any good
Never any good
I was never any good at loving you

I was pretty good at taking out
the garbage
Pretty good at holding up the wall
Dealing with the fire and the earthquake
But that don't count
That don't count
That don't count for nothing much at all

I was never any good at loving you
I was just a tourist in your bed looking
at the view
But I can't forget where my lips
have been
Those holy hills, that deep ravine
I was never any good
Never any good
I was never any good at loving you

I was pretty good at taking out the garbage
Pretty good at holding up the wall
I'm sorry for my crimes against
the moonlight
I didn't think
I didn't think
I didn't think the moon would mind at all

I was never any good at loving you
At doing what a woman really wants
a man to do
You're going to feel much better
When you cut me loose forever
I was never any good
Never any good
I was never any good at loving you