Hymn Anthem
tłumaczenie ?

I śpiewały ptaki o brzasku : 
Zacznij od nowa - wołały 
Nie zatrzymuj się na tym co już minęło lub co jeszcze zdarzy się 
Wojny znów wybuchną 
Gołąbek pokoju zostanie złapany 
Kupiony, sprzedany i kupiony znów, nigdy nie uwolni się 
Dzwoń w dzwony które jeszcze dzwonić chcą 
Zapomnij o swym poświęceniu 
We wszystkim, w naprawdę wszystkim jest pęknięcie 
by światło przebić mogło się 
Prosiliśmy o znaki, zostały zesłane: 
Narodziny zdradziły małżeństwo spędzone 
Wdowieństwo każdego rządu - wszystkim objawia się 
Nie możesz dłużej biec w tym bezprawnym tłumie 
gdzie mordercy z podniesienia przekrzykują swych wyznawców 
Lecz wywołali, zaprawdę wywołali burzę już 
I usłyszą mnie 
Dzwoń w dzwony które jeszcze dzwonić chcą 
Zapomnij o swym poświęceniu 
We wszystkim, w naprawdę wszystkim jest pęknięcie 
by światło przebić mogło się 
Możesz dodawać części ale nie otrzymasz całości 
Możesz podjąć marsz lecz nie słuchać werbli 
Każde serce, każde serce do kochania powróci ... ale jako zbieg 
Dzwoń w dzwony które jeszcze dzwonić chcą 
Zapomnij o swym poświęceniu 
We wszystkim, w naprawdę wszystkim jest pęknięcie 
by światło przebić mogło się

Leonard Cohen

The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don't dwell on what
has passed away
or what is yet to be.

Ah the wars they will
be fought again
The holy dove
She will be caught again
bought and sold
and bought again
the dove is never free.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That's how the light gets in.

We asked for signs
the signs were sent:
the birth betrayed
the marriage spent
Yeah the widowhood
of every government --
signs for all to see.

I can't run no more
with that lawless crowd
while the killers in high places
say their prayers out loud.
But they've summoned, they've summoned up
a thundercloud
and they're going to hear from me.

Ring the bells that still can ring ...

You can add up the parts
but you won't have the sum
You can strike up the march,
there is no drum
Every heart, every heart
to love will come
but like a refugee.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.

Przyszłość The Future
tłumaczenie Daniel Wyszogrodzki

Oddajcie mi przerwaną noc
Pokój pełen luster i tajemne życie
Jestem samotny – nie został tu już nikt,
Kogo można by torturować
Dajcie mi władzę absolutną nad wszystkim, co żyje
A ty połóż się tu przy mnie, mała,
To rozkaz!

Dajcie mi crack i seks analny
Wyrwijcie ostatnie żywe drzewo
I wsadźcie je sobie w... tę waszą kulturę
Oddajcie mi Mur Berliński,
Oddajcie Stalina i Św. Pawła
Widziałem przyszłość, bracie –
Przyszłość to zbrodnia

Przedmioty rozpełzną się
We wszystkich kierunkach
Nie pozostanie nic, co dałoby się zmierzyć
Zamieć, która owionęła cały świat
Przedostała się przez próg
I zburzyła odwieczny
Porządek duszy

Powiedzieli:
Żałuj za grzechy!
Ciekawe, co mieli na myśli

Nic o mnie nie wiecie
Nie wiedzieliście i nie dowiecie się nigdy
Jestem Żydkiem, który napisał Biblię
Byłem świadkiem powstania i upadku całych narodów
Słyszałem ich opowieści, znam je wszystkie na pamięć
I wiem, że JEDNYM MOTOREM PRZETRWANIA JEST MIŁOŚĆ
Uniżony sługa wypełnia polecenie i powiada jasno i wyraźnie:
To już koniec – już nic więcej nie nastąpi
Ustaje niebieski mechanizm
I czujecie, że diabeł zaczyna zbierać żniwo
Przygotujcie się więc na powitanie przyszłości –
Przyszłość to zbrodnia

Przedmioty rozpełzną się
We wszystkich kierunkach
Nie pozostanie nic, co dałoby się zmierzyć
Zamieć, która owionęła cały świat
Przedostała się przez próg
I zburzyła odwieczny
Porządek duszy

Powiedzieli:
Żałuj za grzechy!
Ciekawe, co mieli na myśli

Pradawny kod zachodu
Zostanie rozszyfrowany
Wasze życie osobiste pęknie jak balon
Pojawią się widma i ognie na drodze
A biały człowiek zacznie tańczyć
Ujrzycie kobietę wiszącą głową do dołu
Jej twarz zasłoni opadająca suknia
Zbiegną się niewydarzeni, kiepscy poeci
I każdy będzie próbował gadać
Jak Charlie Manson

Oddajcie mi Mur Berliński
Oddajcie mi Stalina i Św. Pawła
Dajcie mi Chrystusa albo Hiroszimę
Zniszczcie śmiało kolejny płód
Przecież i tak nie lubimy dzieci
Widziałem przyszłość, kochana –
Przyszłość to zbrodnia

Przedmioty rozpełzną się
We wszystkich kierunkach
Nie pozostanie nic, co dałoby się zmierzyć
Zamieć, która owionęła cały świat
Przedostała się przez próg
I zburzyła odwieczny
Porządek duszy

Powiedzieli:
Żałuj za grzechy!
Ciekawe, co mieli na myśli

Leonard Cohen

Give me back my broken night
my mirrored room, my secret life
it's lonely here,
there's no one left to torture
Give me absolute control
over every living soul
And lie beside me, baby,
that's an order!

Give me crack and anal sex
Take the only tree that's left
and stuff it up the hole
in your culture
Give me back the Berlin wall
give me Stalin and St Paul
I've seen the future, brother:
it is murder.

Things are going to slide, slide in all directions
Won't be nothing
Nothing you can measure anymore
The blizzard, the blizzard of the world
has crossed the threshold
and it has overturned
the order of the soul
When they said REPENT REPENT
I wonder what they meant
When they said REPENT REPENT
I wonder what they meant
When they said REPENT REPENT
I wonder what they meant

You don't know me from the wind
you never will, you never did
I'm the little jew
who wrote the Bible
I've seen the nations rise and fall
I've heard their stories, heard them all
but love's the only engine of survival
Your servant here, he has been told
to say it clear, to say it cold:
It's over, it ain't going
any further
And now the wheels of heaven stop
you feel the devil's riding crop
Get ready for the future:
it is murder

Things are going to slide ...

There'll be the breaking of the ancient
western code
Your private life will suddenly explode
There'll be phantoms
There'll be fires on the road
and the white man dancing
You'll see a woman
hanging upside down
her features covered by her fallen gown
and all the lousy little poets
coming round
tryin' to sound like Charlie Manson
and the white man dancin'

Give me back the Berlin wall
Give me Stalin and St Paul
Give me Christ
or give me Hiroshima
Destroy another fetus now
We don't like children anyhow
I've seen the future, baby:
it is murder

Things are going to slide ...

When they said REPENT REPENT ...