To już kres przechadzek naszych

Go No More A-Roving

tłumaczenie Stanisław Maciąg

Dedykowane Irvingowi Laytonowi

To już kres przechadzek naszych
W księżycową długą noc
Choć miesiąca nic nie gasi
Choć miłuje serce wciąż

Klinga dłużej trwa od pochwy
Dusza - trwalsza niźli pierś
Serce musi schwytać oddech
Sama miłość wytchnąć chce

Bo choć noc jest do igraszek
I zbyt rychło wstaje świt
To już kres przechadzek naszych
Niechaj miesiąc dalej lśni

 

Więc się spacerów skończył czas

tłumaczenie  Maciej Froński

Więc się spacerów skończył czas
Do późna w ciemną noc,
Choć wciąż w miłości serce trwa,
A księżyc trwoni światła moc.

Bo jest od pochwy trwalszy miecz,
Duszy nie przetrwa piersi toń,
Gdy serce zwalnia - jasna rzecz,
Że musi złożyć broń.

Choć dla miłości ciemność trwa
I nazbyt wcześnie wstaje świt,
Już się spacerów skończył czas,
Księżyca prysnął mit.

Lord Byron (1788-1824)

Dedicated to Irving Layton

So we’ll go no more a-roving
So late into the night,
Though the heart be still as loving,
And the moon be still as bright.
For the sword outwears its sheath,
And the soul outwears the breast,
And the heart must pause to breathe,
And love itself have rest.
Though the night was made for loving,
And the day returns too soon,
Yet we’ll go no more a-roving
By the light of the moon.

Listy The Letters
tłumaczenie  Daniel Wyszogrodzki

Nigdy nie lubiłaś
Dostawać ode mnie listów
Ale nareszcie zrozumiałaś
Co one oznaczały
I czytasz od nowa
Te, których nie spaliłaś
Przyciskasz do ust
Stronice mojej troski
Napisałem, że był potop
Napisałem, że nic nie zostało
Miałem nadzieję, że przybędziesz
Podałem ci mój adres
Twoja historia była długa
Fabuła niezwykle nasycona
Musiały minąć lata zanim przekroczyłaś
Granice obrony własnej
Pojawiają się zwichnięte formy:
Utrata w całej rozciągłości
Zwykła uprzejmość
Samotność siły
Wchodzisz do mojego pokoju
Stajesz przy biurku
Zacznij pisać list
Do mojego
Następcy
 

Listy

tłumaczenie Zdzisław Przybyło

Nie chciałaś nigdy już
Listów dostawać mych
Lecz teraz łapiesz sens
Znaczeń ukrytych w nich

Od nowa czytasz je
Z ognia wydarłaś część
Przyciskasz je do ust
Te strony, moją więź

Że wszystko trafił szlag
Że nic tu nie ma już
Pisałem, łgając tak..
Na końcu - adres mój

Historia twoja długa
Scenariusz nasycony...
Aż lata zniweczyły
Granice twej obrony

Kalekie formy rodzi
Klęska - na całego
Uprzejmość tobą wodzi
To siła samotnego

Że wszystko trafił szlag
Że nic tu nie ma już
Pisałem, łgając tak..
Na końcu - adres mój

Wchodzisz do pokoju
Przy biurku stajesz mym
Zaczynasz pisać list
Następcy moich win
Zaczynasz pisać list
Następcy moich win

Leonard Cohen and Sharon Robinson

You never liked to get
The letters that I sent.
But now you’ve got the gist
Of what my letters meant.
You’re reading them again,
The ones you didn’t burn.
You press them to your lips,
My pages of concern.
I said there’d been a flood.
I said there’s nothing left.
I hoped that you would come.
I gave you my address.
Your story was so long,
The plot was so intense,
It took you years to cross
The lines of self-defense.
The wounded forms appear:
The loss, the full extent;
And simple kindness here,
The solitude of strength.
You walk into my room.
You stand there at my desk,
Begin your letter to
The one who’s coming next.

 

Przeciwny prąd Undertow
tłumaczenie Daniel Wyszogrodzki

Wybrałem się pewnej nocy
W czasie odpływu
Na niebie były znaki
Ale nic o tym nie wiedziałem
Pochwycił mnie przeciwny prąd
I wyrzucił na plażę
Tam, gdzie morze sięga już niechętnie
Z dzieckiem w ramionach
Z chłodem w duszy
I sercem o kształcie
Miski żebraka

Leonard Cohen

I set out one night
When the tide was low
There were signs in the sky
But I did not know
I’d be caught in the grip
Of the undertow
Ditched on a beach
Where the sea hates to go
With a child in my arms
And a chill in my soul
And my heart the shape
Of a begging bowl

Tamtego dnia On That Day
tłumaczenie Daniel Wyszogrodzki

Niektórzy mówią
Że nam się to należało
Za grzechy przeciwko Bogu
Za zbrodnie przeciwko ludziom
Nie wiem czy tak jest
Ja tylko trwam na posterunku
Od tamtego dnia
Kiedy zranili Nowy Jork

Niektórzy mówią
Że tamci z dawien dawna nienawidzą nas
I naszych kobiet z odkrytymi twarzami
Naszych niewolników i złota
Nie wiem czy tak jest
Ja tylko trwam na posterunku
Ale odpowiedzcie mi
Przecież nie pójdziemy z tym do sądu
Oszaleliście
Czy zameldowaliście gotowość
Tamtego dnia
Tamtego dnia
Kiedy zranili Nowy Jork

Leonard Cohen and Anjani Thomas

Some people say
It’s what we deserve
For sins against g-d
For crimes in the world
I wouldn’t know
I’m just holding the fort
Since that day
They wounded New York

Some people say
They hate us of old
Our women unveiled
Our slaves and our gold
I wouldn’t know
I’m just holding the fort
But answer me this
I won’t take you to court
Did you go crazy
Or did you report
On that day
On that day
They wounded New York

Tam dla ciebie There For You
tłumaczenie Daniel Wyszogrodzki

Kiedy wszystko runęło
I kiedy przeszył mnie ból
Teraz to rozumiem
Byłem tam dla ciebie
Nie pytaj skąd to wiem
Ale wiem, że to prawda
Bo teraz to już rozumiem
Byłem tam dla ciebie
Mam swoje plany
Zawsze je miałem
Ale kiedy o tym myślę
Byłem tam dla ciebie
Spaceruję ulicami
Zawsze to robiłem
Zastygam w lęku
Ale jestem tam dla ciebie
Widzę swoje życie
W całej rozciągłości
Nigdy nie chodziło o mnie
Zawsze chodziło o ciebie
Wysyłałaś mnie tu
Wysyłałaś mnie tam
Rozbijałaś, czego nie umiałem naprawić
Tworzyłaś przedmioty
Z własnych myśli
Tworzyłaś ich więcej
Nie myśląc wcale
Jadłaś i popijałaś wino
A ja to ciało
Brałem za swoje
Przebrany za Araba
Przebrany za Żyda
O żelazna masko!
Byłem tam dla ciebie
Atmosfera chwały
W atmosferze obrzydzenia
Świat prześwituje przez
Zakrwawiony ręcznik
Śmierć jest odwieczna
Ale wiecznie nowa
Zastygam w lęku
I jestem tam dla ciebie
Widzę to wyraźnie
Zawsze to wiedziałem
Nigdy nie chodziło o mnie
Byłem tam dla ciebie
Byłem tam dla ciebie
Moja najdroższa
I wszystko się dokonało
Wedle twojego prawa
 

Dla ciebie

tłumaczenie Zdzisław Przybyło

Kiedy wszystko runęło
I gdy w bólu tkwiłem
Pojmuję to
To dla ciebie byłem
Nie pytaj co...
To prawda, wiem
Pojmuję to...
To dla ciebie  byłem
Mam swoje plany
Zawsze je miałem
Ale kiedy o tym myślę
To dla ciebie  byłem
Spaceruję ulicami
Choć w lęku trwam

Zawsze to robiłem
Ale dla ciebie jestem tam
Widzę swe życie
Bez śladu mgły
Nigdy mnie nie było
Byłaś zawsze ty
Słałaś mnie tu
Słałaś mnie tam
Zepsułaś ,co

Naprawiać mam
Tworzyłaś kształty
Z własnych myśli
Więcej i więcej

Ale bezmyślnie...
Jadło i piło

Wino we dwoje
To ciało, które
Brałem za swoje
Byłem Arabem
I Żydem byłem...
Masko ze stali !
To dla ciebie byłem
Nastroje chwały
Nastroje wstrętu
Świat prześwituje przez
Zakrwawiony ręcznik
Stara jest Śmierć
Lecz nowa wiecznie
Zastygam w lęku
I jestem tam dla ciebie
Teraz dostrzegam
Zawsze  wiedziałem
Nigdy mnie nie było
To dla ciebie byłem
To dla ciebie byłem
Moja miła mała
Wedle twego prawa
Się dokonało....

   .  .  .

Nie pytaj, co.....
To prawda, wiem
Zrobiłem to...
To dla ciebie  byłem

Leonard Cohen and Sharon Robinson

When it all went down
And the pain came through
I get it now
I was there for you
Don’t ask me how
I know it’s true
I get it now
I was there for you
I make my plans
Like I always do
But when I look back
I was there for you
I walk the streets
Like I used to do
And I freeze with fear
But I’m there for you
I see my life
In full review
It was never me
It was always you
You sent me here
You sent me there
Breaking things, I can’t repair
Making objects
Out of thoughts
Making more
By thinking not
Eating food
And drinking wine
A body that
I thought was mine
Dressed as Arab
Dressed as Jew
O mask of iron
I was there for you
Moods of glory
Moods so foul
The world comes through
A bloody towel
And death is old
But it’s always new
I freeze with fear
And I’m there for you
I see it clear
I always knew
It was never me
I was there for you
I was there for you
My darling one
And by your law
It all was done

 

Wiara The Faith

tłumaczenie Daniel Wyszogrodzki

(W oparciu o piosenkę ludową z okolic Quebeck'u)
 

Morze głębokie i ślepe
Słońce i przepastny żal
Klub, kierownica, myśli
Kochana, nie jesteś już zmęczona?
Klub, kierownica, myśli
Kochana, nie jesteś już zmęczona?

Krew, ziemia, wiara
Tych słów nie sposób zapomnieć
Twoje ślubowanie i twoje święte miejsce
Kochana, nie jesteś już zmęczona?
Twoje ślubowanie i twoje święte miejsce
Kochana, nie jesteś już zmęczona?

Krzyż na każdym wzgórzu
Gwiazda albo minaret
I ciągle nowe groby
Kochana, nie jesteś już zmęczona?
I ciągle nowe groby
Kochana, nie jesteś już zmęczona?

Morze tak głębokie i ślepe
Ale słońce i tak musi za nim zajść
A czas musi się rozplątać
Kochana, nie jesteś już zmęczona?
Czas musi się rozplątać
Kochana, nie jesteś już zmęczona

Wiara

tłumaczenie Zdzisław Przybyło

Morze tak głębokie i lśni
Słońce, dzikie ubolewanie
Klub, kierownica, myśli
Jesteś zmęczona kochanie  ?
Klub, kierownica, myśli
Jesteś zmęczona kochanie  ?

Krew, wiara,  ziemia
Tych słów zapomnieć nie stanie
Twe TAK, święte spełnienia
Jesteś zmęczona kochanie ?
Krew, wiara,  ziemia
Jesteś zmęczona kochanie ?

Krzyż na każdym wzniesieniu
Meczet, albo gwiazda
I wiele grobów w kamieniu
Czy jesteś już zmęczona jazdą ?
I wiele grobów w kamieniu
Czy jesteś już zmęczona jazdą ?

Morze tak  głębokie i tam
Słońce i tak musi wpaść
A czas rozplątać się sam...
Kochanie, czy nie masz już dość ?
A czas rozplątać się sam...
Kochanie, czy nie masz już dość ?

Leonard Cohen

(Based on a Québecois folk song)

The sea so deep and blind
The sun, the wild regret
The club, the wheel, the mind,
O love, aren’t you tired yet?
The club, the wheel, the mind
O love, aren’t you tired yet?

The blood, the soil, the faith
These words you can’t forget
Your vow, your holy place
O love, aren’t you tired yet?
The blood, the soil, the faith
O love, aren’t you tired yet?

A cross on every hill
A star, a minaret
So many graves to fill
O love, aren’t you tired yet?
So many graves to fill
O love, aren’t you tired yet?

The sea so deep and blind
Where still the sun must set
And time itself unwind
O love, aren’t you tired yet?
And time itself unwind
O love, aren’t you tired yet?

 

Walc z Tennessee Tennessee Waltz
tłumaczenie Daniel Wyszogrodzki


Tańcząc z moją ukochaną
"Walca z Tennessee"
Zauważyłem starego przyjaciela
Przedstawiłem ich sobie
A kiedy zatańczyli walca
Przyjaciel odebrał mi moją najdroższą

Pamiętam tamtą noc
I "Walca z Tennessee"
I wiem teraz, jak wiele straciłem
Straciłem moją maleńką
Tamtej nocy kiedy grali
Pięknego "Walca z Tennessee"
 

Widzę ją, jak nadpływa tańcząc w ciemnościach
"Walca z Tennessee"
I czuję, że się rozsypuję
Silniejsza od whiskey
I głębsza niż smutek
Jest ciemność jaką zostawiła w moim sercu

Pamiętam tamtą noc
I "Walca z Tennessee"
I wiem teraz, jak wiele straciłem
Straciłem moją maleńką
Tamtej nocy kiedy grali
Pięknego "Walca z Tennessee"

Redd Stewart and Pee Wee King
Additional verse: Leonard Cohen

I was dancing with my darlin’
to the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see
Introduced him to my loved one
and while they were waltzing
My friend stole my sweetheart from me.

I remember the night
and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes I lost my little darlin’
The night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz.

She comes dancing through the darkness
To the Tennessee Waltz
And I feel like I’m falling apart
And it’s stronger than drink
And it’s deeper than sorrow
This darkness she’s left in my heart.

I remember the night
and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes I lost my little darlin’
The night they were playing
The beautiful Tennessee Waltz.