Chcesz ciemniej

You Want It Darker

tłum. Daniel Wyszogrodzki

Jeżeli ty jesteś dilerem
To ja wypadam z gry
Jeżeli jesteś uzdrowicielem
Ja jestem zbolałym kaleką
Jeżeli twoja to chwała
To hańba musi być moja
Chcesz, żeby było ciemniej
Gasimy płomień

Wyniesiony i uświęcony
|Świętym imieniem Jego
Oszkalowany i ukrzyżowany
W człowieczej postaci
Milion świec zapalono
W intencji pomocy, która nie nadeszła
Chcesz, żeby było ciemniej
Gasimy płomień

Hineni, Hineni (*)
Jestem gotowy mój Panie

Są w tej opowieści kochankowie
Ale to nadal ta sama opowieść
Jest kołysanka dla cierpienia
Oraz paradoksalna wina
Ale zapisano ją w Piśmie
I to nie są czcze słowa
Chcesz, żeby było ciemniej
Gasimy płomień

Ustawiają więźniów
A strażnicy biorą ich na cel
Walczyłem z wieloma demonami
Ale były mieszczańskie i oswojone
Nie wiedziałem, że wolno mi
Mordować i okaleczać
Chcesz, żeby było ciemniej
Gasimy płomień

Hineni, Hineni
Jestem gotowy mój Panie

Wyniesiony i uświęcony
Świętym Imieniem Jego
Oszkalowany i ukrzyżowany
W człowieczej postaci
Zapalono milion świec
W intencji miłości, która nie przychodzi
Chcesz, żeby było ciemniej
Gasimy płomień

Jeżeli ty jesteś dilerem
To ja wypadam z gry
Jeżeli jesteś uzdrowicielem
Ja jestem zbolałym kaleką
Jeżeli twoja to chwała
To hańba musi być moja
Chcesz, żeby było ciemniej
Gasimy płomień

Hineni, Hineni
Jestem gotowy mój Panie

 

 

Leonard Cohen

If you are the dealer
I'm out of the game
If you are the healer
I'm broken and lam
If thine is the glory
Then mine must be shame
You want it darker
We kill the flame

Magnified and sanctified
By Thy Holy Name
Vilified and crucified
In the human frame
A million candles burning
For the help that never came
You want it darker
We kill the flame

 Hineni Hineni
 I'm with you, my Lord
* śpiewa: "I'm ready, my  Lord"

There's a lover in the story
But the story's still the same
There's an lullaby for suffering
And a paradox to blame
But it's written in the scriptures
And it's not some idle claim
You want it darker
We kill the flame

They're lining up the prisoners now
The guards are taking aim
I struggled with some demons
They were middle-class and tame
Didn't know I had permission
To murder and to main
You want it darker
We kill the flame

Hineni Hineni
I'm with you, my Lord
* śpiewa: "I'm ready, my Lord"

Magnified and sanctified
By Thy Holy Name
Vilified and crucified
In the human frame
A million candles burning
For the help that never came
You want it darker
We kill the flame

If you are the dealer
I'm out of the game
If you are the healer
I'm broken and lam
If thine is the glory
Then mine must be shame
You want it darker
We kill the flame

Hineni Hineni
I'm with you, my Lord
* śpiewa: "I'm ready, my Lord"

(*) Hineni (hebr.) + oto jestem + odpowiedź udzielona przez Abrahama, kiedy Bóg
wezwał go do złożenia ofiary z syna Izaaka.

 

Pakt                                                                  
tłum. Daniel Wyszogrodzki

Widziałem jak zamieniasz wodę w wino
Widziałem też, jak zamieniasz je na powrót w wodę
Co wieczór siadam przy twoim stole
Ale jakoś się nie upijam, choć próbuję

Żałuję, że nie możemy zawrzeć paktu
Nie obchodzi mnie, kto zdobędzie to cholerne wzgórze
Przez cały czas jestem zagniewany i zmęczony
Żałuję, że nie możemy zawrzeć paktu
Żałuję, że nie możemy zawrzeć paktu
Pomiędzy twoją i moją miłością

Tańczą na ulicach - mamy święto
Sprzedaliśmy się za miłość, ale teraz jesteśmy wolni
Przepraszam że zrobiłem z ciebie ducha
Tylko jedno z nas było prawdziwe
I to byłem ja

Odkąd odeszłaś nie powiedziałem ani jednego słowa
Jakiego nie powiedziałby równie dobrze każdy kłamca
I tylko dlatego odbieramy tyle zakłóceń
Byłaś moim uziemieniem - moją bazą
Moją anteną

Krzyczą na stadionach - mamy święto
Sprzedaliśmy się za miłość, ale teraz jesteśmy wolni
Wybacz, że zrobiłem z ciebie ducha
Tylko jedno z nas było prawdziwe
I to byłem ja

Podobno wąż był zakłopotany własnym grzechem
Zrzucił łuski, aby odnaleźć węża w sobie
Ale nowonarodzony rodzi się bez skóry
A trucizna wdziera się wszędzie

Żałuję, że nie możemy zawrzeć paktu
Nie obchodzi mnie, kto zdobędzie to cholerne wzgórze
Przez cały czas jestem zagniewany i zmęczony
Żałuję, że nie możemy zawrzeć paktu
Żałuję, że nie możemy zawrzeć paktu
Pomiędzy twoją i moją miłością

Żałuję, że nie możemy zawrzeć paktu
To już koniec - i wody i wina
Wtedy nas złamano, teraz jesteśmy borderline
Żałuję, że nie możemy zawrzeć paktu
Żałuję, że nie możemy zawrzeć paktu
Pomiędzy twoją i moją miłości

Treaty
Leonard Cohen

I seen you change the water into wine
I seen you change it back to water too
I sit at your table every night
I try but I just don't get high with you

I wish there was a treaty we could sign
I do not care who takes this bloody hill
I'm angry and I'm tired all the time
I wish there was a treaty
I wish there was a treaty
Between your love and mine

They're dancing in the street - it's Jubilee
We sold ourselves for love but now we're free
I'm so sorry for the ghost I made you be
Only one of us was real - and that was me.

I haven't said a word since you've been gone
That any liar couldn't say as well
I just can't believe the static coming on
You were my ground - my safe and sound
You were my aerial

The fields are crying out - it's Jubilee
We sold ourselves for love but now we're free
I'm so sorry for the ghost I made you be
Only one of us was real - and that was me.
 

I heard the snake was baffled by his sin
He shed his scales to find the snake within
But born again is born without a skin
The poison enters into everything

I wish there was a treaty we could sign
I do not care who takes the bloody hill
I'm angry and I'm tired all the time
I wish there was a treaty
I wish there was a treaty
Between your love and mine

I wish there was a treaty we could sign
It's over now, the water and the wine
We were broken then, but now we're borderline
I wish there was a treaty
I wish there was a treaty
Between your love and mine
 

Bądźmy szczerzy                                      
tłum. Daniel Wyszogrodzki

Wiedziałem, że to niewłaściwe
Nie miałem co do tego wątpliwości
Bardzo chciałem wrócić do domu
A ty dopiero wychodziłaś

Powiedziałem, że lepiej już pójdę
Ty na to, że mamy mnóstwo czasu
Uśmiechnęłaś się, jakbym był młody
Zaparło mi dech

Otoczył mnie twój szalony zapach
Wystawiłaś na widok wszystkie sekrety
To co utraciłem, wołało znalazłeś
Moje nie wołało tak

Bądźmy szczerzy
Kiedy od ciebie odszedłem
Odwróciłem się od diabła
Ale odwróciłem się także od anioła

Mojemu sercu należy się medal
Za to, że cię wypuściłem
Bo kiedy odwróciłem się od diabła
Odwróciłem się także od anioła

Teraz mieszkam w świątyni
Gdzie mówią nam, co mamy robić
Jestem stary i musiałem przyjąć
Inny punkt widzenia

Walczyłem z pożądaniem
Jednak nie chciałem wygrać
Mężczyzna taki jak ja nie lubi
Nie lubi patrzeć, jak pożądanie opada

Otoczył mnie twój szalony zapach
Miałem na widoku wszystkie twoje sekrety
To co straciłem, wołało znalazłeś
Moje nie wołało tak

Bądźmy szczerzy
Kiedy od ciebie odszedłem
Odwróciłem się od diabła
Ale odwróciłem się także od anioła

Mojemu sercu należy się medal
Za to, że cię wypuściłem
Bo kiedy odwróciłem się od diabła
Odwróciłem się także od anioła

Mojemu sercu należy się medal
Za to, że cię wypuściłem
Bo kiedy odwróciłem się od diabła
Odwróciłem się także od anioła

On The Level
Leonard Cohen

I knew that it was wrong
I didn't have a doubt
I was dying to get back home
And you were starting out

I said I best be moving on
You said, we have all day
You smiled at me like I was young
It took my breath away

Your crazy fragrance all around
Your secrets all in view
My lost, my lost was saying found
My don't was saying do

Let's keep it on the level
When I walked away from you
I turned my back on the devil
Turned my back on the angel too

They ought to give my heart a medal
For letting go of you
When I turned my back on the devil
Turned my back on the angel too

Now I'm living in this temple
Where they tell you what to do
I'm old and I've had to settle
On a different point of view

I was fighting with temptation
But I didn't want to win
A man like me don't like to see
Temptation caving in

Your crazy fragrance all around
You secrets in my view
My lost, my lost was saying found
My don't was saying do

Let's keep it on the level
When I walked away from you
I turned my back on the devil
Turned my back on the angel too

They ought to give my heart a medal
For letting go of you
When I turned my back on the devil
Turned my back on the angel too

They ought to give my heart a medal
For letting go of you
When I turned my back on the devil
Turned my back on the angel too
 

Odchodzę od stołu                                      
tłum. Daniel Wyszogrodzki

Odchodzę od stołu
Wypadam z gry
Nie rozpoznaję ludzi
Z twojej fotografii
Jeżeli cię kochałem
To doprawdy wielka szkoda
Jeżeli cię kochałem
I znałem twoje imię

Nie potrzebujesz prawnika
Nie wnoszę sprawy
Nie musisz się poddawać
Nie biorę cię na cel
Już nie potrzebuję kochanki
Oswoiłem przeklętą bestię
Nie potrzebuje kochanki
Więc zdmuchnij płomień

Nikogo nie brakuje
Nie wyznaczono nagrody
Powoli, stopniowo
Przecinamy sznur
Trwonimy skarb
Na jaki nie stać miłości
Wiem, że to czujesz
Słodycz powróciła

Nie szukam powodu
Dla którego stałem się jaki jestem
Mam różne wymówki, ale są
Wytarte i nieskuteczne
Nie szukam też wybaczenia
Bo nie ma już kogo winić
Odchodzę od stołu
Wypadam z gry

Leaving The Table
Leonard Cohen

I'm leaving the table
I'm out of the game
I don't know the people
In your picture frame
If I ever loved you
It's a crying shame
If I ever loved you
If I knew your name

You don't need a lawyer
I'm not making a claim
You don't need to surrender
I'm not taking aim
I don't need a lover
The wretched beast is tame
I don't need a lover
So blow out the flame

There's nobody missing
There is no reward
Little by little
We're cutting the cord
We're spending the treasure
That love cannot afford
I know you can feel it
The sweetness restored

I don't need a reason
For what I became
I've got these excuses
They're tired and lame
I don't need a pardon
There's no one left to blame
I'm leaving the table
I'm out of the game

 

Gdybym nie miał twej miłości
tłum. Daniel Wyszogrodzki

Gdyby słońce przestało świecić
Gdybyśmy żyli w wiecznej nocy
I nie pozostało już nic
Odczuwalnego
Tak bym się czuł
Taki wydawałby mi się świat
Gdybym nie miał twojej miłości
Która go ożywia

Gdyby odpiąć wszystkie gwiazdy
A zimny, przejmujący wiatr
Pochłonąłby cały świat
Bez śladu
Tak by to wyglądało
Takim wydawałoby mi się życie
Gdybym nie mógł podnieść welonu
I zobaczyć twojej twarzy

Gdyby zabrakło liści na drzewach
I wody w morzach
A świt niczego
Nie odsłaniał
Tak właśnie byłbym przybity
Takim wydawałoby mi się życie
Gdybym nie miał twej miłości
Które je ożywia

Gdyby słońce przestało świecić
Żylibyśmy w wiecznej nocy
I nie pozostało już nic
Odczuwalnego
Gdyby piasek wypełnił morza
Kwiaty były z kamienia
A nikt przez nas skrzywdzony
Nie mógł wydobrzeć
To właśnie byłbym przybity
Takie wydawałoby mi się życie
Gdybym nie miał twej miłości
Która je ożywia
 

If I Didn't Have Your Love                       
Leonard Cohen

If the sun would lose its light
And we lived an endless night
And there was nothing left
That you could feel
That's how it would be
What the world would seem to me
If I didn't have your love
To make it real

If the stars were all unpinned
And a cold and bitter wind
Swallowed up the world
Without a trace
Well that's where I would be
What my life would seem to me
If I couldn't lift the veil
And see your face

If no leaves were on the tree
And no water in the sea
And the break of day
Had nothing to reveal
That's how broken I would be
What my life would seem to me
If I didn't have your love
To make it real

If the sun would lose its light
And we lived an endless night
And there was nothing left
That you could feel
If the sea were sand alone
And the flowers made of stone
And no one that you hurt
Could ever heal
That's how broken I would be
What my life would seem to me
If I didn't have your love
To make it real

 

Bez bagażu                                                      
tłum. Daniel Wyszogrodzki

Podróżuję bez bagażu
Au revoir
Moja niegdyś jasna
Upadła gwiazdo

Jestem spóźniony
Zamkną mi bar
A nieźle kiedyś
Wycinałem na gitarze

Wygląda na to
Że stałem się kimś
Kto skapitulował
Co do ciebie i mnie

Nie jestem sam
Spotkałem kilku
Podróżujących bez bagażu
Tak jak my to robiliśmy

Dobranoc, dobranoc
Moja upadła gwiazdo
Zapewne masz rację
Zawsze ją masz

A na pewno
Co do bluesa
Przeżyłaś życie
Jakiego byś nigdy nie wybrała

Jestem głupcem
Marzycielem który
Zapomniał marzyć
O tobie i mnie

Ale nie jestem sam
Spotkałem kilku
Podróżujących bez bagażu
Tak jak my robiliśmy to kiedyś

Podróżuję bez bagażu
Au revoir
Moja niegdyś jasna
Upadła gwiazdo

Jestem spóźniony
Zamkną mi bar
A nieźle kiedyś
Wycinałem na gitarze

Wygląda na to
Że stałem się kimś
Kto skapitulował
Co do ciebie i mnie

Nie jestem sam
Spotkałem kilku
Podróżujących bez bagażu
Tak jak my kiedyś

Ale nawet jeśli droga
Prowadzi na powrót do ciebie
To czy muszę zapomnieć wszystko
Co wiedziałem

Kiedy byłem zaprzyjaźniony
Z jednym czy dwoma
Podróżującymi bez bagażu
Tak jak kiedyś my

Bez bagażu…

 

Traveling Light
Leonard Cohen

I'm traveling light
It's au revoir
My once so bright
My fallen star

I'm running late
They'll close the bar
I used to play
One mean guitar

I guess I'm just
Somebody who
Has given up
On the me and you

I'm not alone
I've met a few
Traveling light like
We used to do

Goodnight goodnight
My fallen star
I guess you're right
You always are

I know you're right
About the blues
You live some life
You'd never choose

I'm just a fool
A dreamer who
Forgot to dream
Of the me and you

I am not alone
I've met a few
Traveling light like
We used to do

Traveling light
It's au revoir
My once so bright
My fallen star

I'm running late
They'll close the bar
I used to play
One mean guitar

I guess I'm just
Somebody who
Has given up
On the me and you

I'm not alone
I've met a few
Traveling light like
We used to do

But if the road
Leads back to you
Must I forget
The things I knew
When I was friends
With one or two
Traveling light like
We used to do
I'm traveling light

 

Dobrze to wyglądało                                   
tłum. Daniel Wyszogrodzki

Dobrze to wyglądało
Gdy usłyszałem po raz pierwszy
Ale jest już za późno
By nadstawić drugi policzek

Wydawało się, że to prawda
I wyglądało na dobry pomysł
Wydawało się, że to prawda
Ale dzisiaj już prawdą nie jest

Ciekawiło mnie, w czym rzecz
Co właściwie miał na myśli
Bo chociaż zagaił o miłości
To mówił o śmierci

Lepiej już zamilknę
I zajmę swoje miejsce
Podnieśmy kielich krwi
I spróbujmy zmówić modlitwę
 

It Seemed the Better Way
Leonard Cohen

It seemed the better way
When first I heard him speak
But now it's much too late
To turn the other cheek

Sounded like the truth
Seemed the better way
Sounded like the truth
But it's not the truth today

I wonder what it was
I wonder what it meant
At first he touched on love
But then he touched on death

I better hold my tongue
I better take my place
Lift this glass of blood
Try to say the grace


Idź swoją drogą
tłum. Daniel Wyszogrodzki

Idź przez ruiny Ołtarza i Centrum Handlowego
Idź swoją drogą przez bajki o Stworzeniu i Upadku
Kieruj się obok Pałaców, które górują nad zgnilizną
Rok za rokiem
Miesiąc za miesiącem
Dzień za dniem
Myśl za myślą

Skieruj swoje serce obok Prawd, w które wierzyłeś wczoraj
Takich jak Zasadnicza Dobroć czy Mądrość Drogi
Niech twoje bezcenne serce minie kobiety, które kupowałeś
Rok za rokiem
Miesiąc za miesiącem
Dzień za dniem
Myśl za myślą


Skieruj się drogą przez ból o wiele bardziej prawdziwy, niż ty sam
Ból, który zmiażdżył Kosmiczny Model oślepiający każdy Widok
I proszę, nie każ mi tam iść - czy jest Bóg czy nie
Rok za rokiem
Miesiąc za miesiącem
Dzień za dniem
Myśl za myślą
 

Nadal szepczą zranione kamienie, płaczą stępione góry
Skoro on umarł, żeby nas uświęcić, my umrzemy po to,
                                                               żeby wszystko potaniało
I powiedzmy Mea Culpa, które pewnie zapomniałeś
Rok za rokiem
Miesiąc za miesiącem
Dzień za dniem
Myśl za myślą

Skieruj się, serce, choć nie mam prawa o to prosić
Do tego, który nie stanął nigdy na wysokości zadania
Który wie, że został skazany, wie, że go zastrzelą
Rok za rokiem
Miesiąc za miesiącem
Dzień za dniem
Myśl za myślą


Steer Your Way
Leonard Cohen

Steer your way trough the ruins of the Altar and the Mall
Steer your way trough the fables of Creation and the Fall
Steer your way past the Palaces that rise above the rot
Year by year
Month by month
Day by day
Thought by thought

Steer your heart past the Truth you believed in yesterday
Such as Fundamental Goodness and the Wisdom of the Way
Steer your heart, precious heart, past the women whom you                                                                                  bought
Year by year
Month by month
Day by day
Thought by thought

Steer your path thought the pain that is far more real than you* śpiewa: Sterr your way thought ....
That has smashed the Cosmic Model, that has blinded every View And please don
't make me go there, tho'there be a God or not
Year by year
Month by month
Day by day
Thought by thought

They whisper still, the injured stones, the blunted mountains weep
As he died to make men holy,
let us die to make things cheap
And say Mea Culpa, which you've gradually forgot
Year by year
Month by month
Day by day
Thought by thought

Steer your way, O my heart, tho' I have no right to ask
To the one who was never never equal to the task
Who knows he's been convicted, who knows he will be shot
Year by year
Month by month
Day by day
Thought by thought